View unanswered posts | View active topics It is currently Wed Feb 21, 2018 1:20 amReply to topic  [ 1 post ] 
 SÄÄNNÖT 
Author Message
User avatar

Joined: Fri Dec 19, 2014 9:52 pm
Posts: 463
SURVIVALISMI-FOORUMIN SÄÄNNÖT

Käyttäjien vuoksi olemme luoneet käyttäjäystävälliset(tm) säännöt, jotka on kerrottu ensimmäisenä. Niiden sisältö varsinaisten sääntöjen kanssa on sama, joten jos haluat lukea viralliset säännöt, kelaa alemmas.

KÄYTÄNNÖN SÄÄNNÖT

-Nämä säännöt täytyy lukea

-Ylläpito voi muuttaa näitä sääntöjä tarvittaessa

-Nämä säännöt pätevät koko Survivalisti-foorumiin

-Foorumilla keskustellaan asiallisesti ja asiat esitetään hillityn rauhallisesti ja kaikki väitteet pitää pystyä perustelemaan tai antamaan lähdeviite asiaan, muuten ne katsotaan arvottomiksi. Toisten käyttäjien piikittely, ad hominem ja lyhyet viestit luokkaa "joo" tai asiasisältö, jota ei perustella millään tavoin tyyliin "joo, se painepesuri on hyvä" kannattaa myös jättää julkaisematta. Off-Topic on sallittu vain, jos sillä on selkeä asiasisältö, ja tällaiset keskustelut katkaistaan lopulta omiksi aiheikseen, jos niistä tulee itseriittoisa keskustelu.

-Foorumilla esitettyjä asioita ei ole tarkoitettu toistettavaksi tai kokeiltavaksi ja ne ovat vain pelkkää keskustelua. Tämä tarkoittaa siis sitä, että jos foorumilla neuvotaan, miten sytytetään nuotio, foorumi ei vastaa siitä, jos käyttäjä vuolee peukaloonsa tai sytyttää metsäpalon.

-Foorumille ei saa lähettää pornoa, haittaohjelmia eikä foorumilla saa trollata tai käyttäytyä epäasiallisesti. Rikkomuksista varoitetaan ja toistuvista rikkeistä tai törkeistä virheistä annetaan kenkää. Tietoliikenteen häirintä on rikos, josta voi seurata vankeutta.

-Foorumille postatun materiaalin tekijänoikeudet ovat viestin lähettäjällä. Linkitetyn ja lainatun materiaalin tekijänoikeudet kuuluvat materiaalin alkuperäiselle luojalle.

-Foorumilla vallitsee sananvapaus. Myös ylläpidon arvostelu on sallittua ja jopa suositeltavaa, jotta voimme parantaa palveluamme.

-Uhkausten esittäminen sekä rikokseen yllyttäminen on kuitenkin kielletty.

-Jos aiheesta on jo olemassa viestiketju, uutta topiccia ei tule tehdä. Myöskään koko edellistä viestiä ei saa lainata, mutta siitä voi poimia yksittäisiä lauseita tai asioita.

-Turhat viestit, häiriöt ja häiriköt, trollit sekä muut häiriötekijät potkitaan pihalle ja siivotaan pois. Tästä vastaavat moderaattorit.

__________________________________

VIRALLISET SÄÄNNÖT


1 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Ylläpito varaa oikeuden tehdä muutoksia ja lisäyksiä taikka poistaa nämä käyttöehdot sen mukaan, miten tämän pykälän 2. momentissa säädetään. Käyttöehdot on asetettava näkyvästi esille siten, että ne ovat tavoitettavissa välittömästi sivustolle saavuttaessa.

2 § KÄYTTÖEHTOJEN RAJAUS
Nämä käyttöehdot pätevät kaikkeen sivustolla esitettyyn materiaaliin. Sen lisäksi mitä tässä mainitaan, käyttöehdot pätevät myös sivustolla mahdollisesti julkaistavaan oheismateriaaliin ja niiden kaikkiin julkaisuversioihin yleisesti, mutta etenkin niiltä osin, mitä 4 §, 5 §, 7 § ja 8 § on säädetty, kuitenkaan dokumentin omia käyttöehtoja kumoamatta.

3 § OIKEUS MUUTOKSIIN
Survivalisti-foorumin Ylläpito varaa oikeuden muuttaa foorumia. Kaikista sellaisista muutoksista, joilla on vaikutusta käyttäjien oikeuksiin taikka viesteihin, on ilmoitettava henkilökohtaisesti niille, joita muutos koskee ja päätös on perusteltava. Käyttäjällä on oikeus tulla kuulluksi. Edellä mainittua ilmoitusta tai perustelua ei tarvita, mikäli käyttäjä on itse pyytänyt toimenpidettä. Mikäli muutos koskee käyttäjäryhmää eivätkä muutokset oikeuksiin sisällä mitään arkaluontoiseksi taikka henkilökohtaiseksi katsottavaa materiaalia, voidaan asiasta tiedottaa julkisesti Ilmoitukset -osiossa.

4 § FOORUMIN KÄYTTÖTARKOITUS
Kaikki Survivalisti-foorumilla esitetty materiaali on julkaistu vain tieteelliseen, teoreettiseen ja opetukselliseen tarkoitukseen, ja materiaalin käyttö taikka soveltaminen mihinkään muuhun on ehdottomasti kielletty.

5 § VIESTISISÄLLÖN YLEISET RAJOITUKSET
Sellaisiin kauppoihin sekä sivustoihin viittaaminen, linkittäminen sekä yhteyshenkilöiden nimien taikka muiden yhteystietojen levittäminen, jotka myyvät,
tarjoavat taikka levittävät:
- Pornografiaa, taikka;
- Haittaohjelmia,
on kielletty julkisilla keskustelualueilla. Mitä tässä säädetään, ei päde foorumin toimintoihin kuuluviin yksityisviesteihin [Private Message, PM], mikäli viestit
on tarkoitettu vain lähettäjän sekä vastaanottajan tarkasteltavaksi.

6 § FOORUMIN LUONNE
Mitään, mikä Survivalisti-foorumilla on esitetty, ei saa toistaa taikka yrittää matkia missään olosuhteissa. Survivalisti-foorumi, sen Ylläpito taikka sen käyttäjät sen nojalla, mitä 4 § säädetään, eivät missään olosuhteissa vastaa foorumilla esitetyn materiaalin käytöstä taikka väärinkäytöstä ja siitä aiheutuvasta vahingosta, vammasta taikka kuolemasta.

7 § TEKIJÄNOIKEUDET
Kaikki materiaali on Survivalisti-foorumin hallinnassa, ellei erikseen mainita taikka tässä luetella. Tällaisia erityistapauksia ovat kaikki kolmansien osapuolten
linkittämä sekä lähettämä materiaali sekä käyttäjien itsensä luoma, alkuperäinen materiaali. Foorumin käyttäjien lähettämät viestit eivät edusta foorumin
virallista linjaa. Survivalisti-foorumi varaa myös oikeuden sivuillaan esiintyviin virheisiin ja pyrkii korjaamaan ne mahdollisimman nopeasti niiden tultua ilmi.

8 § SANANVAPAUS JA TIETOSUOJA
Survivalisti-foorumilla vallitsee mielipiteen- sekä sananvapaus, joka takaa käyttäjille oikeuden kritisoida vapaasti myös Ylläpitoa. Survivalisti-foorumi ei luovuta käyttäjien henkilökohtaisia tietoja kolmansille osapuolille eikä kerää eikä ylläpidä erillistä rekisteriä käyttäjistään.

9 § VIESTIKÄYTTÄYTYMINEN
Uusi viestiketju tulee yleensä avata vain, mikäli Survivalisti-foorumilta ei ennestään vastaavaa aihetta löydy. Viestiketjussa on suotavaa käsitellä vain ketjun alkuperäistä aihetta. Aiheen sivusta käytävään keskusteluun ei kuitenkaan puututa, mikäli se on asiallista ja omaa asiasisältöä. Sen lisäksi mitä 5 § säädetään, sellaisten viestien lähettäminen, jotka sisältävät vain hymiön, muutaman sanan taikka mielipiteen, jota ei perustella, ei ole suositeltavaa. Järjestyksen ylläpitotoimista säädetään tarkemmin 13 § mukaisesti. Mitä 9 § säädetään, ei kuitenkaan päde sellaisilla keskustelualueilla, jotka on erikseen määritelty vapaiksi.

10 § REKISTERÖITYMINEN
Käyttäjän tulee yleensä rekisteröityessään asettaa toimiva sähköpostiosoite. Rekisteröityminen tulee yleensä vahvistaa sähköpostiin automaattisesti lähetettävän viestin avulla. Useamman kuin yhden käyttäjätilin luominen ei ole yleensä sallittu, ellei sille voida osoittaa erityisiä perusteita.

11 § PALVELUHALLINTO
Survivalisti-foorumi sijaitsevat Yhdysvaltain maaperällä ja niiden palvelin- ja käyttöliittymähallinto on siten Yhdysvaltain lain alaisuudessa.

12 § YLLÄPITO JA HALLINTO
Survivalisti-foorumin hallinnoinnista ja järjestyksestä vastaa Ylläpito. Ylläpito voi nimetä erityisvaltuuksia harkintansa mukaan muille kuin Ylläpidon jäsenille. Kenellä tahansa edellä mainituista on oikeus kutsua koolle Survivalismi –Neuvonpito taikka Survivalismi–Yleiskokous. Survivalismi–Neuvonpitoon saavat osallistua vain edellä mainitut jäsenet, ja se on luonteeltaan luottamuksellinen. Survivalismi–Yleiskokous on tarkoitettu kaikille jäsenille. Tapa, jolla kokous pidetään, on määriteltävä ilmoituksessa ja ilmoitus kokouksesta on julkistettava Ilmoitukset -osiossa vähintään kolme päivää ennen kokouspäivää. Kiireellisissä tapauksissa Neuvonpito voidaan kuitenkin kutsua koolle ilman aikarajaa. Survivalismi-Yleiskokouksen voi kutsua koolle myös muu rekisteröitynyt jäsen kuin mitä ensimmäisessä momentissa luetellaan. Jäsen, joka kokouksen on kutsunut koolle, toimii kokouksen puheenjohtajana, ellei muutoin sovita. Kokouksiin ei ole osallistumisvelvollisuutta. Mikäli järjestetään äänestys, on kullakin osallistuvalla jäsenellä käytettävissään yksi ääni.

13 § JÄRJESTYKSEN YLLÄPITO
Survivalisti-foorumin järjestyksen ylläpidosta vastaavat moderaattorit. Moderaattoriksi pääsyn kriteerit ovat taito, kyky ja koeteltu käyttäjäkunto. Moderaattorin valinnasta päättää Ylläpito, ja valinta tapahtuu läsnä olevien äänten enemmistöllä. Tarkastajalla on tarpeen vaatiessa oikeus siirtää viestiketjuja, poistaa asiattomia viestejä sekä muokata lähetettyä viestiä. Viestiketju voidaan siirtää oikealle alueelle silloin, kun se vastaa asiasisällöltään paremmin sille tarkoitettua aihealuetta. Asiattoman viestin poistamiseen sovelletaan sitä, mitä 5 §, 9 § ja 14 § nojalla säädetään. Lähetetyn viestin muokkaamisen tarpeen ilmetessä sovelletaan periaatetta, jonka mukaan edellistä viestiä ei tule lainata, ellei se ole ilmeisen tärkeää taikka selkeyden vuoksi välttämätöntä, jonka lisäksi lainattuun viestiin kirjoitetun vastauksen tulisi olla vähintään yhtä pitkä kuin lainattu viesti.

14 § RIITA-ASIAT JA RANGAISTUKSET
Sellaisessa tilanteessa, jossa yleisiä viestiohjeita ei ole noudatettu, on asian käsittelyyn ottavan moderaattorin annettava käyttäjälle huomautus yksityisviestillä. Toistuvat asiattomat viestit voidaan poistaa ilman erillistä varoitusta. Jos toiminta on ilmeisen tahallista ja tarkoituksellista, voidaan käyttäjälle antaa Ylläpidon enemmistöpäätöksestä väliaikainen porttikielto, jonka pituus sovitetaan tilanteen mukaan, mutta kuitenkin siten, että sen maksimipituus on kolme kuukautta. Mikäli porttikieltoa rikotaan luomalla uusi käyttäjätili, voidaan erillisellä päätöksellä toimeenpanna sekä uuden että vanhan käyttäjätilin poisto Ylläpidon läsnä olevien yksimielisellä päätöksellä. Toistuvissa häiriötilanteissa voidaan Ylläpidon läsnä olevien yksimielisellä
päätöksellä käyttäjän käyttäjätili poistaa sekä asettaa tunnetut IP-alueet, sähköpostiosoitteet ja muut näihin rinnastettavat yhteydet sulkulistalle. Ilmeisen törkeästä ja järjestelmällisestä tietoliikenteen häirinnästä voidaan viime kädessä menetellä myös siten, kuin RL 38:5-7 on säädetty. Sellaisten viestien lähettäminen, jotka ovat luonteeltaan rikokseen kehottavia, on kielletty, ja asiasta annetaan käyttäjälle varoitus. Luonteeltaan uhkaavat viestit poistetaan ilman erillistä varoitusta ja silloin kun tilanne erityisesti sitä edellyttää, voidaan menetellä siten kuin RL 15:10 on säädetty. Ylläpito ratkaisee kaikki riita-asiat sekä tulkintakysymykset yhteistyössä moderaattoreiden ja asianomaisten käyttäjien kanssa. Mikäli asian myötä sovelletaan seikkoja, jotka eivät näistä säännöistä käy ilmi, voidaan päätöksen yhteydessä tehdä sääntöpäivitys. Ylläpito ei lähtökohtaisesti ota kantaa asianomistajarikoksiin.

15 § KÄYTTÖEHTOJEN HYVÄKSYMINEN
Jokainen Survivalisti-foorumille saapuva käyttäjä on velvollinen lukemaan ja hyväksymään nämä käyttöehdot täysimääräisesti. Sen nojalla mitä 1 § 3. momentissa säädetään, Survivalisti-foorumin selaamista sekä käyttämistä muutoin voidaan pitää osoituksena sääntöihin tutustumisesta sekä niiden hyväksymisestä. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä sääntöjä, on hän velvollinen poistumaan sivustolta heti.

_____________________________________

-Ylläpito

_________________
Survivalisti.fi


Tue Dec 30, 2014 3:57 pm
Profile WWW
Display posts from previous:  Sort by  
Reply to topic   [ 1 post ] 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Designed by ST Software. ColorizeIt.